Η Περιφέρεια Αττικής, ως επικεφαλής της συνέργειας Περιφέρεια Αττικής – Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής (ΕΝΟΑΑ) – Οινοποιείο «Αμπελώνες Οινοποιητική Σώκος Α.Ε.» – Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Οινοποιείο «Λύτρας Θεόδωρος» – Οινοποιία Μπάσση Α.Ε. διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου ταξιδιωτικού γραφείου που θα καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Αττικής σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ην. Βασίλειο, Ιαπωνία και Κορέα)» στο πλαίσιο του Μέτρου Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών.

Στο εν λόγω πρόγραμμα θα υπάρχουν δράσεις που αφορούν δημόσιες σχέσεις και προωθητικές δραστηριότητες στα ΜΜΕ, διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και παραγωγή προωθητικού υλικού. Σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, αυτές περιλαμβάνουν διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, ειδικών παρουσιάσεων – εκδηλώσεων (masterclass/winetastings), δείπνων σε δημοσιογράφους και wine experts ειδικού τύπου, συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις σε ΗΠΑ – Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία – Κορέα. Στις εκδηλώσεις αυτές θα μεταβαίνουν οι οινοποιοί του προγράμματος καθώς και μέλη της Περιφερείας ως επικεφαλής της συνέργειας.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα τμήματα (δηλ. για όλες τις χώρες – στόχους) της σύμβασης και για τα δύο έτη είτε για επιμέρους τμήμα (δηλ. χώρα στόχο) και για τα δύο έτη. Τα κόστη που αφορούν στα αεροπορικά εισιτήρια, αθροιστικά περιλαμβάνουν τα ταξίδια από/προς την Ελλάδα και τη χώρα-στόχο και τα αεροπορικά εισιτήρια μεταξύ των χωρών της ίδιας ομάδας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 326.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ανά τμήμα ως εξής: ΗΠΑ – Καναδάς: 69.600€ κατ’ έτος (139.200€ για τα δύο έτη), Ην. Βασίλειο: 24.000€ κατ’ έτος (48.000€ για τα δύο έτη), Ιαπωνία – Κορέα: 69.600€ κατ’ έτος (139.200€ για τα δύο έτη).