Μία νέα συνεργασία έρχεται να προστεθεί στη μακροχρόνια και επιτυχημένη πορεία της SYMMETRIA® και του Ομίλου Αιμοκάθαρσης Nephroxenia, με την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων στον χώρο του τουρισμού υγείας, προς όφελος των ασθενών, Ελλήνων και ξένων, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, αλλά και των τοπικών κοινωνιών.
Συγκεκριμένα, η νέα αυτή συνεργασία, στοχεύει:

  • στον σχεδιασμό και προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων υπηρεσιών ιατρικής ευεξίας και ρύθμισης υγιούς σωματικού βάρους για ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
  • στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων σχετικά με τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα και Κύπρο,
  • στην έρευνα στο χώρο της υγείας για καλύτερη διαβίωση των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
  • στην εκπαίδευση επαγγελματιών και στην απόκτηση εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από τη συνεργασία των δύο μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο του ιατρικού τουρισμού, γεγονός που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών από τους αντίστοιχους επαγγελματίες.