Εξελίξεις αναμένονται μέσα στο σαββατοκύριακο σε ό,τι αφορά τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκδήλωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, «για την εύρυθμη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία των αστικών μας κέντρων η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο για την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων». Ένα μέρος αυτού του πλαισίου, που αναμένεται να δοθεί προς διαβούλευση την Κυριακή, αφορά την εμπλοκή των Δήμων στην εφαρμογή περιορισμών στον αριθμό των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που υπάρχουν εντός των ορίων τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον υπάρχοντα νόμο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τον ν. 4446/2016, άρθρο 111, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εισάγει την εξής παράγραφο:

«Ο μέγιστος αριθμός ακινήτων της παρ. 1 που δύναται να εγγράφεται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» εντός των διοικητικών ορίων εκάστου δήμου ανά έτος καθορίζεται με απόφαση οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία αιτιολογείται δυνάμει σχετικής επιστημονικής μελέτης. Ειδικότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επιστημονικής μελέτης καθώς και για τα κριτήρια επιλογής των ακινήτων για την συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Τουρισμού, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Επιπλέον, σχεδιάζεται μια ακόμη προσθήκη: «Ειδικά στις περιπτώσεις Προτύπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του ν. 4875/2021 (A’ 250) η μίσθωση κάθε ακινήτου δεν δύναται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες».

Διάλογο ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
Αν και οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνουν ότι αυτό θα είναι το τελικό κείμενο που θα κατατεθεί προς διαβούλευση την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, φαίνεται ότι η κυβέρνηση προκρίνει μια παρέμβαση στην αγορά, μετά τις έντονες πιέσεις από ξενοδόχους αλλά και Δήμους.

Οι αντιδράσεις είναι ήδη έντονες, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και τον Σύνδεσμο Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA) να αναφέρουν ότι «τα μονομερή υπέρ των ξενοδόχων μέτρα που προωθούνται για νομοθέτηση κατά της βραχυχρόνιας μίσθωσης οδηγούν όχι σε ρύθμιση, αλλά σε πλήρη οικονομικό «στραγγαλισμό» των ιδιοκτητών ακινήτων, των διαχειριστών τους, των υπαλλήλων και των οικογενειών τους αλλά και προμηθευτών, επιχειρηματιών, καταστηματαρχών και των τοπικών κοινωνιών της χώρας μας. Αλλά και σε τεράστια ζημιά των δημοσίων εσόδων, που θα απαιτήσει την επιβολή πρόσθετων φόρων σε βάρος των πολιτών». Οι οργανώσεις ζητούν διάλογο με τους αρμόδιους υπουργούς.