Με θετικό πρόσημο έκλεισαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις του 8μήνου του 2022, όχι όμως και οι αφίξεις εσωτερικού που κατέγραψαν μείωση σε σύγκριση με το 2019, όπως και οι οδικές αφίξεις. Συνολικά, οι αεροπορικές αφίξεις ήταν μειωμένες κατά 1,1% και οι οδικές κατά 34,3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται το ΙΝΣΕΤΕ, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2022, ανήλθαν σε 2,8 εκατ. στα Δωδεκάνησα (+6,3%), στις Κυκλάδες σε 1,1 εκατ. (+39,8%), στην Κρήτη σε 3,5 εκατ. (+4,6%). Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση 11,6% ενώ καταγράφηκαν 2,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αντίθετα οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού καταγράφουν μείωση.

Στα Ιόνια Νησιά διαμορφώθηκαν σε 184 χιλ. σημειώνοντας μείωση 3,2%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, σημειώθηκε μείωση 7,5% ενώ καταγράφηκαν 613 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Στις Κυκλάδες καταγράφεται μείωση 12,9% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 527 χιλιάδες. Τέλος, στα Δωδεκάνησα σημειώθηκε μείωση 14,4% ενώ καταγράφηκαν 321.000 αεροπορικές αφίξεις.