Πρόγραμμα D2D επαγγελματικών επισκέψεων σε tour operators της Βαρσοβίας πραγματοποίησε ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής (3 – 5.11.22) με τη συνεργασία του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Πολωνίας – Τσεχίας, προκειμένου να πετύχει την πρώτη οργανωμένη και συλλογική προσέγγιση της πολωνικής τουριστικής αγοράς.

Οι επισκέψεις των διοργανωτών επικεντρώθηκαν σε παρουσιάσεις ειδικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές απαντώνται στην Ανατολική Χαλκιδική, σχετιζόμενες πάντα με το μεσογειακό μοντέλο διακοπών «του ήλιου και της θάλασσας»: καταδυτικές δραστηριότητες, καλοκαιρινές περιηγήσεις, οινικοί δρόμοι, περιπατητικές και ποδηλατικές ανακαλύψεις κυριάρχησαν στις συζητήσεις, οι οποίες εστίασαν μεταξύ άλλων στις υποδομές των τοπικών καταλυμάτων, στην αυθεντική γαστρονομία αλλά και στις προτάσεις βιωματικών εμπειριών.

Οι πρώτες προωθητικές αναρτήσεις της Ανατολικής Χαλκιδικής σε blogs πολωνικών ιστοσελίδων συμφωνήθηκε να εμφανισθούν στο τέλος Νοεμβρίου, εναλλασσόμενες καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Προς επίρρωση της πρωτοβουλίας, ο Δήμος Αριστοτέλη και το Γραφείο Ε.Ο.Τ. Πολωνίας προετοιμάζουν ταξίδι εξοικείωσης με τη συμμετοχή των σπουδαιότερων ΤΟ’ς της Πολωνίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες ημέρες του Απριλίου 2023.