Την παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων τουριστικών επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο, ζητά ο ΣΕΤΕ με επιστολή του τους αρμόδιους υπουργούς. Όπως αναφέρει στην επιστολή «Οι συνθήκες της πανδημίας και οι περιορισμοί που εξαιτίας της επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2020 και 2021, όχι μόνο στέρησαν από τις τουριστικές επιχειρήσεις το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, αλλά κατέστησαν αντικειμενικά αδύνατη την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επενδυτικών τους σχεδίων.

Εξαιτίας των παραπάνω περιορισμών, λαμβανομένου υπόψη και του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος (εξωπραγματικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, ανατιμήσεις κλπ), είναι απόλυτα δικαιολογημένη η παροχή στις τουριστικές επιχειρήσεις της δυνατότητας να ολοκληρώσουν τα ανωτέρω εγκεκριμένα επενδυτικά τους σχέδια.

Σημειώνεται πως ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών τους είναι αναγκαία προϋπόθεση για να παραμείνουν αυτές ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε να παραταθούν εκ νέου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 επενδυτικών σχεδίων».