Περισσότερο από το 15% των κρουαζιερόπλοιων που θα δρομολογηθούν τα επόμενα 5 χρόνια θα μπορούν να ενσωματώνουν κυψέλες καυσίμου ή μπαταρίες, ενώ το 85% των πλοίων των εταιρειών-μελών της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας CLIA που θα είναι σε λειτουργία από τώρα έως το 2028 θα μπορούν να συνδεθούν με ηλεκτρικά συστήματα παράκτιας ενεργειακής υποστήριξης, επιτρέποντας στις μηχανές να σβήνουν στην προβλήτα, συμβάλλοντας έτσι σε σημαντική μείωση των εκπομπών.

Αυτό αναφέρει η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), στην ετήσια Έκθεσή της για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Πρακτικές του Κλάδου της Κρουαζιέρας.

Η έκθεση καθιστά σαφές ότι η μετάβαση στα βιώσιμα καύσιμα πλοίων παραμένει απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ναυτιλιακής βιομηχανίας για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη οι κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις ερευνητικές προσπάθειες που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη αυτών των καυσίμων, ώστε να είναι ασφαλή, βιώσιμα και διαθέσιμα για ευρεία χρήση.