Την πλατφόρμα sustainablegreece.co.uk, που προβάλλει στη βρετανική αγορά τις εθνικές δράσεις και τις βέλτιστες πρακτικές βιώσιμου τουρισμού στην Ελλάδα, παρουσίασε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για βιώσιμο τουρισμό και ξεκίνησε ήδη από τον περασμένο Ιούλιο με τη διενέργεια θεματικών webinars. Σκοπός της πλατφόρμας είναι η δημιουργία ενός σαφούς και συνεκτικού αφηγήματος σχετικά με τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που εξελίσσονται ήδη στην Ελλάδα, την αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματίες του τουρισμού και την ανάδειξή τους μέσω των τοπικών media στο ευαισθητοποιημένο σε θέματα βιωσιμότητας βρετανικό κοινό.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν δημοσιογράφοι, influencers και τουριστικοί πράκτορες που εστιάζουν στον υπεύθυνο τουρισμό. Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία έλαβαν μέρος η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ionian Environmental Foundation, Victoria Turner, ο δημοσιογράφος του Green Traveler, Richard Hammond, και ο Γενικός Διευθυντής του Τ.Ο. Responsible Travel, Tim Williamson.