Ο όμιλος εταιρειών συμβούλων τουρισμού MTC GROUP προχωρά στην ίδρυση παραρτήματος στο Λονδίνο με δραστηριοποίηση στη βρετανική τουριστική αγορά και με στόχο την εξειδίκευση της προσφοράς κάθε συνεργαζόμενης περιοχής και την προσαρμογή της στη διαμορφούμενη ζήτηση (τα κεντρικά γραφεία του ομίλου λειτουργούν στην Αθήνα και περιφερειακά σε Μύκονο και Σαντορίνη). Το νέο πακέτο υπηρεσιών θα καλύπτει την ανάγκη της συνεχούς παρουσίας σε βασικές αγορές ενδιαφέροντος και παρουσιάστηκε σε επιλεγμένο κοινό της έκθεσης WTM στο Λονδίνο.
Το συγκεκριμένο γραφείο, επικεφαλής του οποίου αναλαμβάνει ο κ. Niko Martikas, της MARTIKAS LTD, έμπειρο στέλεχος από το χώρο του tour operating, θα έχει ως βάση τη βρετανική τουριστική αγορά με εποπτεία και σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές και θα:

  • Εντοπίζει τις νέες τάσεις της ζήτησης και θα εναρμονίζει τη στρατηγική σε αυτές.
  • Αναζητά νέες προσβάσεις σε ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους, ταξιδιωτικούς πράκτορες και bloggers με στόχο τη ενίσχυση της δημοσιότητας.
  • Προβαίνει σε παρουσιάσεις των συνεργαζόμενων προορισμών σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους.
  • Συντηρεί υπάρχουσες σχέσεις με επαγγελματίες του τουρισμού με αποστολή ενημερωτικών Newsletters με νέα από τις συνεργαζόμενες περιοχές.
  • Εξετάζει τυχόν αιτήματα εξειδικευμένης ζήτησης.
  • Αναζητά συνέργειες με φορείς, όπως αεροπορικές εταιρίες ή και ταξιδιωτικούς οργανισμούς για την από κοινού οργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης.
  • Αξιοποιεί ευκαιρίες προωθητικών ενεργειών σε απόλυτη συνεργασία με τα Γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό.