Ο ΕΟΤ συνεχίζει τις δράσεις προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό, δίνοντας έμφαση πλέον στους μεμονωμένους ταξιδιώτες που κάνουν τις κρατήσεις τους μέσω των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών.

Όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, ο ΕΟΤ ενέκρινε πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής για το διάστημα Ιουνίου – Νοεμβρίου 2022 στην Expedia. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας για την Ελλάδα, σε 10 σημαντικές αγορές: Η.Π.Α., Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των συνολικών αναζητήσεων μέσω της Expedia για την Ελλάδα.

Η διαφημιστική δαπάνη από πλευράς ΕΟΤ θα ανέλθει σε 990.000€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ίσο με 1.227.600€. Ωστόσο το πραγματικό κόστος της διαφημιστικής καμπάνιας θα ανέλθει σε 2.080.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΤ, η καμπάνια θα στοχεύσει σε χρήστες που δείχνουν ενδιαφέρον για να ταξιδέψουν σε κάποιον ανταγωνιστικό μεσογειακό προορισμό με στόχο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να οδηγηθούν τελικά να κάνουν κράτηση στη χώρα μας.

Σε ό,τι αφορά τα δημιουργικά, θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός premium onsite display ads (π.χ. awareness and conversion focused display ads, premium animated ads, destination listing native ads & home page placements) στα site της Expedia στις αγορές -στόχους, homepage takeovers στο site της Expedia στις ΗΠΑ (Expedia US) σε επιλεγμένες χρονικές περιόδους, dedicated emails που θα αποσταλούν σε συνολικό αριθμό περίπου 1.500.000 παραληπτών στις μεγαλύτερες αγορές, με passport ads.

Τα passport ads είναι διαφημίσεις που προβάλλονται σε sites εκτός της Expedia, μέσω των οποίων θα στοχεύουν εκ νέου (retargeting) τους χρήστες οι οποίοι είχαν αλληλεπιδράσει με το διαφημιστικό περιεχόμενο του ΕΟΤ ή είχαν κάνει αναζήτηση για ταξίδι στην Ελλάδα αλλά δεν προχώρησαν σε κράτηση.

Μέσω όλων των διαφημιστικών τοποθετήσεων είτε onsite, είτε offsite οι χρήστες θα οδηγούνται στις dedicated landing pages που θα φιλοξενούνται στα τοπικά sites της Expedia σε κάθε αγορά, με περιεχόμενο αφιερωμένο στην Ελλάδα, πληροφορίες για πτήσεις και προσφορές. Για την υλοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας του ΕΟΤ μέσω της Expedia θα χρησιμοποιηθούν τα δημιουργικά υλικά του ΕΟΤ τόσο από τη City Break καμπάνια “Greekend” (στις ευρωπαϊκές αγορές), όσο και από τη βασική επικοινωνιακή καμπάνια του ΕΟΤ για το 2022.

Τροποποίηση στο διαφημιστικό πρόγραμμα στη Booking
Επιπλέον με άλλη απόφαση, ο ΕΟΤ τροποποίησε την απόφαση για το πρόγραμμα διαφήμισης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού ΗΠΑ για το έτος 2022, σε ό,τι αφορά τον χρόνο υλοποίησης. Έτσι, η καμπάνια θα πραγματοποιηθεί τις περιόδους Μαΐου 2022-Αυγούστου 2022 και Ιανουαρίου 2023-Φεβρουαρίου 2023. Το συνολικό κόστος του προγράμματος θα ανέλθει στο ποσό των €981,519.19 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 1.227.083,80€.