Πρωτοβουλίες για την άμβλυνση του προβλήματος της έλλειψης εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης επιχειρεί να αναλάβει η κυβέρνηση, μετά την έναρξη της τουριστικής σεζόν και ενώ πρόκειται για ένα πρόβλημα που η παγκόσμια τουριστική κοινότητα έχει επισημάνει εδώ και μήνες. Μετά από σύσκεψη με τη συμμετοχή των υπουργών Εργασίας και Τουρισμού, καλούν τους τουριστικούς επιχειρηματίες να δηλώσουν έως τις 31 Μαΐου στην πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τις κενές τους θέσεις προκειμένου να προωθηθούν σε αυτές όσοι αναζητούν εργασία στον τουριστικό τομέα. Επίσης η ΔΥΠΑ θα παρέχει απευθείας υπηρεσίες εύρεσης και προεπιλογής προσωπικού σε επιχειρήσεις με 50 και άνω υπαλλήλους, μέσω των 117 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης.

Ίσως το μόνο που έχει νόημα αυτή τη στιγμή από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού είναι οι εξαγγελίες για στοχευμένους ελέγχους του ΣΕΠΕ σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης στους τουριστικούς προορισμούς για τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, τις αμοιβές και τον χρόνο εργασίας. Οι ίδιοι οι τουριστικοί φορείς σημειώνουν ότι όπου υπάρχει παραβατικότητα, αυτό βλάπτει συνολικά την εικόνα των επιχειρήσεων αλλά και των προορισμών. Μείνει να αποδεχτεί πόσοι και πόσο εντατικοί θα είναι οι έλεγχοι αυτοί, καθώς είναι αποδυναμωμένος ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΣΕΠΕ.

Κατά τα άλλα, οι αρμόδιοι υπουργοί υπενθυμίζουν ότι έχει κηρυχθεί υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους στον κλάδο των ξενοδοχείων η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία ισχύει ως το τέλος του 2022. Καλούν δε τους εργοδότες να αυξήσουν τις αμοιβές των εργαζομένων που δεν καλύπτονται από την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού ή από εν ισχύι Συλλογικές Συμβάσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της παρούσας συγκυρίας χωρίς να παραγνωρίζεται φυσικά η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.