Νέα σημαντική ανακούφιση για τα τουριστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας παρέχει η καινούρια διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταβολή και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών των γραφείων αυτών στις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 31 Μαΐου 2023.

Η διάταξη αφορά τα τουριστικά γραφεία που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών από συναλλαγές με πολίτες ή ταξιδιωτικά γραφεία της Ρωσίας ή της Ουκρανίας, όπως και μείωση στον συνολικό κύκλο εργασιών τους, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019.

Ομοίως, για τις ίδιες επιχειρήσεις και επίσης μέχρι την 31η.5.2023, αναστέλλεται η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Στο συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνονται οι σχετικές λεπτομέρειες.
Η Ομοσπονδία FedHATTA, ευχαριστώντας το Υπουργείο Οικονομικών γιατην ικανοποίηση και αυτού του αιτήματός της, υπενθυμίζει ότι έχει ζητήσει επίσης τη μεταφορά σε μεταγενέστερο χρόνο των προθεσμιών πληρωμής των οικονομικών υποχρεώσεων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τη στήριξη των εργαζομένων δωδεκάμηνης απασχόλησης των πληττόμενων τουριστικών γραφείων.