Δύο νέες Πειραματικές Ειδικότητες Κατάρτισης που θέτουν στην πράξη την ενίσχυση της εξωστρέφειας της παρεχόμενης τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, ιδρύονται στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού, με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γιώργου Βούτσινου, του ΙΕΚ Τουρισμού και της διευθύντριάς του κ. Γερνά.

Σκοπός των νέων τμημάτων είναι η ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή ενός διαφορετικού μοντέλου επαγγελματικής κατάρτισης για τις ειδικότητες:

  • Στελεχών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, με εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης Δωματίων
  • Στελεχών Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Με τα νέα αυτά τμήματα, το Υπουργείο Τουρισμού φιλοδοξεί να θέσει την καινοτομία στον πυρήνα της τουριστικής εκπαίδευσης -μέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων συνεργειών και δράσεων με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς- στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του περιεχομένου σπουδών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για την εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη του εγχειρήματος, συνέβαλαν: η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης, το ΞΕΕ, το Thessaloniki Convention Bureau, καθώς και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.