Σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης των τουριστικών ροών, προερχόμενων από την υφιστάμενη αγορά της Ιρλανδίας έδειξε να εξασφαλίζει το πολλά υποσχόμενο ταξίδι εξοικείωσης του ιρλανδικού τουριστικού οργανισμού Travel Department.com (23 – 26.9.22).

Η επίσκεψη αποτέλεσε συνέχεια του D2D προγράμματος επαγγελματικών επισκέψεων, που ο Δήμος Αριστοτέλη πραγματοποίησε το Μάρτιο του 2022 στο Δουβλίνο με τη συνεργασία του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Μεγάλης Βρετανίας & Ιρλανδίας. Οι product και sales managers του Travel Department ξεναγήθηκαν σε όλο το εύρος της Ανατολικής Χαλκιδικής.

Συμφωνήθηκε ένταξη στο τουριστικό πρόγραμμα του Travel Department ενός 7μερου πακέτου συνδυαστικών διακοπών αναψυχής, πολιτισμού, θαλάσσιων δραστηριοτήτων και city break περιηγήσεων (Θεσσαλονίκη), το οποίο θα «τρέξει» το 2023, συμπεριλαμβάνοντας διαμονή σε τέσσερις (4) ξενοδοχειακές μονάδες της Ανατολικής Χαλκιδικής.

Ένα δεύτερο, αντίστοιχης διάρκειας πρόγραμμα περιπατητικού τουρισμού, θα εκπονηθεί ειδικά για την Ολυμπιάδα και τον ορεινό όγκο, απευθυνόμενο στο ειδικό περιπατητικό κοινό της Ιρλανδίας και της Σκωτίας.

Τέλος ο Δήμος Αριστοτέλη ετοιμάζει ένα B2B πρόγραμμα επαγγελματικών συναντήσεων με τους Ιρλανδούς, αλλά και με Βρετανούς συνομιλητές κατά τη διάρκεια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης W.Τ.Μ. (7 – 9.11.22) ενώ οργανώνει σειρά θεματικών ταξιδιών εξοικείωσης.