Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμοό ζητά την απόσυρση της εγκυκλίου που δίνει το δικαίωμα, μετά από αίτηση του εργαζόμενου, να αλλάξουν οι όροι της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και η 5ήμερη εργασία να μετατραπεί σε 6ήμερη, χωρίς να ανατραπούν οι συνολικά 40 ώρες εργασίας.
Σε διαφορετική περίπτωση, η ΠΟΕΕΤ προτίθεται αφενός να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αφετέρου, να προχωρήσει στην καταγγελία της ισχύουσας Κλαδικής Σύμβασης, η οποία μάλιστα μόλις πρόσφατα κηρύχθηκε υποχρεωτική από το υπουργείο Εργασίας. Ανοικτό αφήνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις στην καρδιά της τουριστικής περιόδου.

Η ΠΟΕΕΤ είχε συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Άννα Στρατινάκη, προκειμένου να θέσει τα αιτήματά της, καθώς εκτιμά πως καταστρατηγείται παράφορα η Σύμβαση που έχει υπογραφεί με τους εργοδότες.

Η επίμαχη εγκύκλιος
Με βάση τα όσα προβλέπει η εγκύκλιος, δίνεται η δυνατότητα για επιμερισμό του ίδιου χρόνου απασχόλησης, των 40 ωρών εβδομαδιαίως δηλαδή, καθώς αντί για 8άωρο και πενθήμερο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δουλεύουν, εάν το επιθυμούν οι ίδιοι, εξαήμερο και 6 ώρες και 40 λεπτά την ημέρα.

Το υπουργείο Εργασίας θεωρεί ότι ο εργαζόμενος δύναται να ζητήσει κάτι τέτοιο, με αίτησή του στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ, εάν έχει προσωπικούς ή και οικογενειακούς λόγους. Το αίτημα θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται από τον εργοδότη.

Οι αντιδράσεις
Το βασικό επιχείρημα της πλευράς των εργαζόμενων είναι ότι στη ΣΣΕ που υπογράφηκε πριν από ένα έτος, μετά από διαπραγματεύσεις και συμφωνία που επήλθε ανάμεσα σε εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, δεν υπάρχει πρόβλεψη για εξαήμερη απασχόληση.

Η ΠΟΕΕΤ εκτιμά πως με τον τρόπο αυτό ανοίγει «Κερκόπορτα» να καταργούνται οι όροι Συλλογικών Συμβάσεων με ατομικές συμφωνίες, πολλές φορές εκβιαστικές. Αντίδραση υπήρξε και από τη ΓΣΕΕ, που χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας και το προτρέπει να μη δίνει «μη σύννομες “οδηγίες” εφαρμογής του εξαημέρου, καλυμμένες κάτω από τη συναισθηματική επίκληση των οικογενειακών ή προσωπικών λόγων των εργαζομένων, στην αιχμή της σεζόν».

Να σημειωθεί πάντως ότι μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που βάσει της εγκυκλίου θα μπορούν οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για να ζητούν να δουλέψουν εξαήμερο, δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί το πεδίο για «ευνοϊκότερη ρύθμιση με αίτηση του εργαζομένου».