Τα Σπήλαια Διρού υποδέχονται και πάλι με πλήρη λειτουργία το κοινό από την 1η Ιουλίου, μετά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της λιμναίας διαδρομής, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης που υλοποιούνται από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Τουρισμού.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν τη Μεγάλη λιμναία διαδρομή και τη χερσαία διαδρομή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Σπηλαίων καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00.