Ο κλάδος της εστίασης ήταν από τους βαρύτατα πληττόμενους της πανδημίας, ενώ οι επιχειρήσεις εστίασης τους τελευταίους μήνες βιώνουν επιπλέον πιέσεις ως συνέπεια της ενεργειακής κρίσης. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με τα οποία, περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις, μικρές και πολύ μικρές, αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

Πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν έχουν καθόλου ταμειακά διαθέσιμα, ενώ περισσότερες από 1 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως τα ταμειακά τους διαθέσιμα επαρκούν για λιγότερο από 1 μήνα. Σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις έχουν καθυστερημένες οφειλές προς το Δημόσιο ή σε ιδιώτες ενώ στο 83,2% εξ αυτών οι οφειλές δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το λειτουργικό κόστος που έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες κατά 41,7% αποτελεί «αγκάθι» για τις επιχειρήσεις που, επιπλέον, αντιμετωπίζουν και πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Το 78,6% των επιχειρήσεων που μετείχαν στην έρευνα έχει κατά μέσο όρο 2-3 κενές θέσεις εργασίας.

Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, οι επαγγελματίες εστίασης, στρέφονται πλέον σε πιο μικρούς χώρους. Ετσι καταφέρνουν να μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος και έχουν ανάγκη από λιγότερο προσωπικό. Το delivery κρατά την ανάπτυξή του που αυξήθηκε ραγδαία μέσα στην πανδημία, με αρκετές μικρές επιχειρήσεις να ξεκινούν συνεργασία με ηλεκτρονικές πλατφόρμες.