Πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA Hellas σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IFS Food 7, σχετικό με την ασφάλεια και την ποιότητα επεξεργασμένων τροφίμων και των διαδικασιών παραγωγής, έλαβε ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωάννινων ΠΙΝΔΟΣ, για τη νέα Βιομηχανία Επεξεργασίας Κοτόπουλου.

Η ΠΙΝΔΟΣ έλαβε πολύ υψηλή βαθμολογία (98,29%) για την ορθή εφαρμογή του προτύπου.