Στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης των επαγγελματιών του ελληνικού Τουρισμού, το επαγγελματικό τμήμα Business Solutions της LG Electronics συνεργάζεται με την Eurobank, η οποία έχει αναπτύξει ένα οικοσύστημα συνολικών λύσεων σε τραπεζικά και μη τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του προγράμματος Business Banking Τουρισμός.

Η LG Business Solutions θα συμμετάσχει στο workshop που διοργανώνεται από το Digital Academy for Business της Eurobank, με θέμα «Οδηγός επιλογής και χρηματοδότησης ολοκληρωμένων ξενοδοχειακών λύσεων κλιματισμού & παραγωγής ζεστού νερού».

Το Workshop απευθύνεται σε πελάτες της Eurobank και θα παρουσιαστούν εργαλεία χρηματοδότησης της Τράπεζας για την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους με στόχο τη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Οι ξενοδοχειακές λύσεις της LG συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και προάγουν τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό τους.