Με διεθνή ανάθεση στη MINDHAUS, εταιρεία στρατηγικής τουριστικού marketing, και στη Curious Ahead, εταιρεία Digital Marketing, προχώρησε το πολυτελές θέρετρο Maestral Resort & Casino.

Το διεθνώς αναγνωρισμένο hospitality project στο Μαυροβούνιο, ένα από τους πλέον ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς, επέλεξε τις 2 εταιρείες, μέλη του Ομίλου V+O, ως στρατηγικούς συνεργάτες επικοινωνίας, στοχεύοντας στην αύξηση brand awareness καθώς και στην ανάπτυξη engagement με εξειδικευμένα κοινά ταξιδιωτών από συγκεκριμένες αγορές-στόχους.

Με στόχο να καλλιεργηθεί η επαφή με τη niche κοινότητα των ταξιδιωτών υψηλών απαιτήσεων, η MINDHAUS αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη συμβουλευτική marketing για το Maestral Resort & Casino, ώστε να αναδειχθεί, περαιτέρω, η ταυτότητα, το όραμα και η φιλοσοφία του, καθώς και να ενισχυθεί η εμπειρία του κοινού.

Η Curious Ahead αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της αναβάθμισης της ψηφιακής παρουσίας του ξενοδοχείου μέσα από υπηρεσίες Social Media Marketing, Performance Marketing αλλά και τη δημιουργία relevant και engaging περιεχομένου για τις διεθνείς αγορές.