Πού ταξίδεψαν και πόσα ξόδεψαν οι Έλληνες την τελευταία 15ετία

Η ανάλυση και η μελέτη του εξερχόμενου τουρισμού από την Ελλάδα για την περίοδο 2005-2021 που πραγματοποίησε το ΙΝΣΕΤΕ προσφέρει μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ταξίδια εξωτερικού, σε ό,τι αφορά την ταξιδιωτική συμπεριφορά των Ελλήνων και την αγοραστική τους δύναμη τα τελευταία σχεδόν 15 χρόνια.

Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό όλης της περιόδου είναι ότι, παρά την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, ο αριθμός ταξιδιών στο εξωτερικό (αναχωρήσεις) όχι μόνο δεν περιορίστηκε αλλά αντιθέτως αυξήθηκε. Αυτό που μειώθηκε όμως είναι η τουριστική δαπάνη. Και οι ταξιδιώτες το πέτυχαν επιλέγοντας τους φθηνότερους προορισμούς των γειτονικών βαλκανικών χωρών, εκτός της ζώνης του ευρώ. Με την ανάκαμψη της οικονομίας μετά το 2017 και μέχρι την έναρξη της πανδημίας η ζήτηση για ταξίδια στις χώρες της Ευρωζώνης ανέκαμψε.

Σύμφωνα με την ανάλυση τα κύρια σημεία έχουν ως εξής:
Ο εξερχόμενος τουρισμός από Ελλάδα εμφάνισε διακυμάνσεις, καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν σε διακριτές υποπεριόδους:

  • Την περίοδο 2005-2008 πριν την ελληνική οικονομική κρίση, όταν εμφάνισε ήπια αυξητική πορεία: +4% οι αναχωρήσεις (από 3,6 εκατ. το 2005 σε 3,8 εκατ. το 2008), +5% οι διανυκτερεύσεις (από 34,1 εκατ. το 2005 σε 35,9 εκατ. το 2008) και +10% οι πληρωμές (από € 2,4 δισ. το 2005 σε € 2,7 δισ. το 2008),
  • Την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης, 2008-2017, όταν η εικόνα ήταν μικτή, με τις αναχωρήσεις να σημειώνουν έντονη αύξηση +104% (από 3,8 εκατ. το 2008 σε 7,7 εκατ. το 2017) και τις διανυκτερεύσεις ήπια αύξηση +18% (από 35,9 εκατ. το 2008 σε 42,2 εκατ. το 2017) ενώ αντίθετα οι πληρωμές σημείωσαν μείωση -29% (από € 2,7 δισ. το 2008 σε € 1,9 δισ. το 2017),
  • Την περίοδο ανάκαμψης 2017-2019, η εικόνα ήταν θετική με ιδιαίτερα έντονη αύξηση +44% των πληρωμών (από € 1,9 δισ. το 2017 σε € 2,7 δισ. το 2019) και σε πολύ μικρότερο βαθμό +6% των διανυκτερεύσεων (από 42,2 εκατ. το 2017 σε 44,9 εκατ. το 2019) και οριακά +2% των αναχωρήσεων (από 7,7 εκατ. το 2017 σε 7,8 εκατ. το 2019),
  • Την περίοδο 2019-2021 κατά την οποία ξέσπασε η πανδημία, με σημαντικά μειωμένες -74% τις αναχωρήσεις (από 7,8 εκατ. το 2019 σε 2 εκατ. το 2021) καθώς και -αν και σε μικρότερο βαθμό- τις διανυκτερεύσεις (-47%, από 44,9 εκατ. το 2019 σε 24 εκατ. το 2021) και τις πληρωμές (-59%, από € 2,7 δισ. το 2019 σε € 1,1 δισ. το 2021).
  • Μεταξύ 2008 και 2017 μειώθηκε η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (-65%, από € 712 το 2008 σε € 248 το 2017) με επιλογή φθηνότερων προορισμών (μείωση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση κατά -40%, από € 75 το 2008 σε € 45 το 2017) αλλά και της διάρκειας του ταξιδιού (μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής κατά -42%, από 9,5 διανυκτερεύσεις το 2008 σε 5,5 διανυκτερεύσεις το 2017).
  • Με την ανάκαμψη της οικονομίας μετά το 2017 και μέχρι την έναρξη της πανδημίας η ζήτηση για ταξίδια στις χώρες της Ευρωζώνης ανέκαμψε με πολύ υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με τις άλλες περιοχές, σε αριθμό ταξιδιών, διανυκτερεύσεις αλλά και πληρωμές.

100 εκατ. στον τουρισμό από το «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις»

Εντός των ημερών θα γίνει η προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις», ύψους 200 εκατ. ευρώ από τα οποία 100 εκατ. θα διατεθούν σε τουριστικές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα στους τομείς εμπορίου και υπηρεσιών, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό (με όριο τις 100 κλίνες). Θα επιδοτηθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού 50.000 – 500.000 ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης στις μεσαίες επιχειρήσεις να είναι 40% και στις πολύ μικρές και μικρές να είναι 50%.

Κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ των οποίων ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Όπως προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος, μέσω της δράσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) κατά τουλάχιστον 30%, η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει πιστοποιητικού (ΠΕΑ) κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές κλάσεις.

Νέος Πρόεδρος της HOTREC εξελέγη ο Αλέξανδρος Βασιλικός

Πρόεδρος της HOTREC, της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης εξελέγη ομόφωνα ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Βασιλικός στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Στοκχόλμη.

Η HOTREC είναι η φωνή της ευρωπαϊκής Φιλοξενίας με μέλη 47 εθνικές οργανώσεις από 36 ευρωπαϊκά κράτη.

Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι εξαιρετική τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη η ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου της HOTREC, με την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων συναδέλφων. Εκλογή που σηματοδοτεί την αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την εκπροσώπηση του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας στον ευρωπαϊκό τουρισμό.

Η φιλοξενία αποτελεί ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή οικονομία, με 12 εκατομμύρια εργαζόμενους σε πάνω από 2.000.000 επιχειρήσεις, το 90% των οποίων είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία εστιατόρια και καφέ. Όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, η φιλοξενία είναι η ραχοκοκαλιά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.

Σε μια συγκυρία τεκτονικών αλλαγών για τη φιλοξενία, είναι στρατηγική προτεραιότητά μας να εκπροσωπήσουμε αποτελεσματικά και υπεύθυνα τις επιχειρήσεις του κλάδου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία μεγάλα ζητήματα όπως οι πληθωριστικές πιέσεις, το ενεργειακό κόστος και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά, δυστυχώς, και τις συνέπειες ενός συνεχιζόμενου καταστροφικού πολέμου μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, καλούμαστε να βάλουμε τις βάσεις για μια πράσινη φιλοξενία στα χρόνια που έρχονται, ώστε να συνεχιστεί με όρους βιωσιμότητας, η προσφορά του κλάδου στην Ευρώπη και στους πολίτες της».

Άνοιξαν οι κρατήσεις της easyjet για το καλοκαίρι του 2023

H easyJet έθεσε προς πώληση 250.000 πτήσεις για το επόμενο καλοκαίρι σε περισσότερους από 100 προορισμούς. Από αυτές τις πτήσεις περισσότερες από 133.000 είναι από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 9 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η χωρητικότητα έχει αυξηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο σε προορισμούς διακοπών σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Τουρκίας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, σε σύγκριση με το 2022.

Χιλιάδες ακόμη πακέτα διακοπών για το καλοκαίρι του 2023 τέθηκαν για κράτηση μέσω της easyJet holidays. Οι πτήσεις θα εκτελούνται από 19 αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχουν προγραμματισθεί 414 δρομολόγια προς 104 προορισμούς από το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή με ναύλους που ξεκινούν από 29,99 £ για απλή μετάβαση.

Η διευθύντρια της easyJet του Ηνωμένου Βασιλείου, Ali Gayward, δήλωσε ότι η εταιρεία έθεσε προς κράτηση τις πτήσεις της για το καλοκαίρι του 2023 με προσφορά, ώστε οι πελάτες της να επωφεληθούν από τις τιμές και να βρουν μια εξαιρετική καλοκαιρινή απόδραση

Ο Νίκος Αντζάρας, ανάμεσα στους καλύτερους Barista του κόσμου

Τη 13η θέση ανάμεσα στους καλύτερους Barista του κόσμου κατέκτησε ο Νίκος Αντζάρας, στο World Barista Championship (WBC), που έλαβε χώρα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα συμμετείχαν οι κορυφαίοι baristi από όλο τον κόσμο με στόχο να κατακτήσουν τον παγκόσμιο τίτλο μέσα από δοκιμασίες, τις οποίες αξιολόγησε η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από ειδικούς και σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες του καφέ. Το WBC αποτελεί τον κορυφαίο διεθνή διαγωνισμό καφέ, που διοργανώνεται από τη World Coffee Events (WCE).

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την παρασκευή 4 εσπρέσσο, 4 ροφημάτων με βάση το γάλα και 4 πρωτότυπων ροφημάτων με την υπογραφή (signature) του barista μέσα σε αυστηρά πλαίσια και με χρόνο 15 λεπτά. Οι πιστοποιημένοι κριτές αξιολογούν με βάση: τη γεύση, την καθαρότητα, τη δημιουργικότητα, τις τεχνικές δεξιότητες και τη συνολική παρουσίαση.

Ο Νίκος Αντζάρας βρέθηκε στο WBC μετά τη νίκη του στο Ελληνικό Barista Championship, που φιλοξενήθηκε στην έκθεση εστίασης HORECA 2022, υπό την αιγίδα της SCA Hellas. Εκεί παρουσίασε ένα ξεχωριστό υβρίδιο καφέ, με την ονομασία CGLE 17 που προέρχεται από τη διασταύρωση των ποικιλιών Caturra και Geisha, από το κτήμα Café Granja La Esperanza στην Κολομβία. Στην ομάδα της Samba στα World Coffee Championships της Μελβούρνης συμμετείχε και ο Σεραφείμ Ζούκας, Home Brewer, που διαγωνίστηκε στο World Brewers Cup.

Ο Νίκος Αντζάρας είναι Head Roaster και Trainer της Samba Coffee Roasters, εταιρείας που ξεκίνησε ως μία μικρή ελληνική επιχείρηση το 1979 και εξελίχθηκε σε πρωτοπόρο στην επεξεργασία και διανομή υψηλής ποιότητας καφέ σε ολόκληρη τη χώρα.

illy #cupsidedown

Την 1η Οκτωβρίου και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καφέ o illy εγκαινίασε τη νέα επικοινωνιακή εκστρατεία #cupsidedown, που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της κυκλικής οικονομίας ως εναλλακτική λύση στο μοντέλο γραμμικής οικονομίας. Με το #cupsidedown o illy τονίζει την ανάγκη αυτής της αλλαγής και σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Matteo Attruia σχεδίασε ένα νέο limited edition αναποδογυρισμένο φλιτζάνι με στόχο να δώσει τη νέα αυτή οπτική στην κατανάλωση του καφέ.

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 1η Οκτωβρίου, στο ειδικά σχεδιασμένο corner illy, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν σχετικά με τη νέα καμπάνια #cupsidedown που έχει ως στόχο να αποδείξει πως η κατανάλωση του καφέ δεν αφορά μόνο στη γεύση αλλά μπορεί να αποτελέσει και μια σημαντική πράξη ευθύνης προς το περιβάλλον. Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με το νέο limited edition αναποδογυρισμένο φλιτζάνι.

Η εκστρατεία #cupsidedown πλαισιώθηκε με δυναμικό και ταυτόχρονα ενημερωτικό περιεχόμενο στα SoME κανάλια του illy_greece και από πλήθος επώνυμων influencers οι οποίοι ενημέρωσαν τους followers τους για τη νέα καμπάνια και τους παρακίνησαν να δουν τον καφέ με μια νέα οπτική.

Παράταση για την επέκταση τραπεζοκαθισμάτων

Την παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου 2023 της δυνατότητας των καταστημάτων εστίασης να διατηρούν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους πέραν του προβλεπόμενου στη άδεια προβλέπει τροπολογία.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, ή να είναι ικανός για ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων.

Hotel of the Year Awards

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, τα Greek Hotel of the Year Awards έρχονται να αναδείξουν τα πιο ξεχωριστά ξενοδοχεία της Ελλάδας. Ο Πάνος Αλμυράντης, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Γενικός Διευθυντής του Grand Hyatt Athens και Αντιπρόεδρος European Hotel Managers Association, δήλωσε σχετικά με τη φετινή διοργάνωση:

«Ως επιστέγασμα μιας επιτυχημένης χρονιάς για τη χώρα μας, επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι το τουριστικό μωσαϊκό, εσωκλείει όλα τα διαφορετικά ξενοδοχεία της Ελλάδας. Αναγνωρίζοντας ότι η καινοτομία είναι ολοένα και πιο παρούσα στην εξυπηρέτηση των πελατών, θα αναζητήσουμε την αγαστή εφαρμογή της σε συνδυασμό με το ανθρώπινο στοιχείο που σμιλεύει προσωποποιημένες ξενοδοχειακές εμπειρίες».

Τις υποψηφιότητες αξιολογεί η ανανεωμένη κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη από ανθρώπους της ανάπτυξης, σχεδιασμού και λειτουργίας ξενοδοχείων, luxury travel specialists, αρχιτέκτονες και δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανανεωμένες είναι και οι κατηγορίες βράβευσης, με νέους τίτλους όπως Landmark Hotel, Sustainable Hotel, Weekend Escape και Unique Stay.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία θα συνεχίζεται μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου και οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία και για να δείτε τους νικητές της περσινής διοργάνωσης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.hoteloftheyear.gr.

Τα Hotel of the Year Awards διοργανώνει το Hotel&Restaurant Daily της Boussias.

Νέα Συνεργασία της Manifest Services με το St George Lycabettus Lifestyle Hotel

Την εταιρεία facility management, Mani-fest εμπιστεύτηκε το St George Lycabettus Lifestyle Hotel, για τις υπηρεσίες House­keeping και Kαθαρισμού.

Το πέντε αστέρων St George Lycabettus Lifestyle Hotel, βρίσκεται στην περιοχή του Λυκαβηττού και έχει βραβευθεί ως Best City Rooftop View στα World Luxury Awards, καθώς προσφέρει πανοραμική θέα της Αθήνας, από την Ακρόπολη μέχρι και τα νησιά του Σαρωνικού.

Ειδικά για τον κλάδο του Hospitality, η Manifest παρέχει προσωπικό οροφοκομίας και καθαρισμού, καθαρισμούς κουζινών αλλά και εξειδικευμένους καθαρισμούς, όπως πισίνας, βυθού παραλίας, δαπέδων, μοκετών, του περιβάλλοντα χώρου, κ.λπ.