Φαίνεται πως ξεκόλλησε για τα καλά η πρόταση αξιοποίησης του Ξενοδοχείου “Κάστρο”, μιας και το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωσή του. Το ξενοδοχείο “Κάστρο“, στο Ρωμαίικο γιαλό, αποτελεί μέρος του Κληροδοτήματος του αείμνηστου Β. Τραταρού, ο οποίος στις τελευταίες επιθυμίες του συμπεριέλαβε και το Γηροκομείο της Λήμνου.

Η δημόσια πρόσκληση αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση του ακινήτου διάρκειας 49 ετών, με τιμή εκκίνηση 7526,17 ευρώ μηνιαίως / 90.314 ευρώ ετησίως για ανακατασκευή και λειτουργία ως ξενοδοχείο 4 αστέρων. Το ενοίκιο, που μόνο τον πρώτο χρόνο θα είναι το μισό της Προσφοράς, θα παραμένει το ίδιο για τα πρώτα 30 χρόνια. Από το 31ο έτος το ενοίκιο θα διπλασιαστεί και το ελάχιστο ποσό θα είναι 15,846 € το μήνα και 190.153 ετησίως.

Το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί εντός μεγίστου χρόνου 24 μηνών από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης και την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων. Το εκτιμώμενο ποσό των επισκευών, που θα βαρύνει τον Μισθωτή, θα είναι το ελάχιστο 2.000.000,600 ευρώ.

Τον μισθωτή επίσης βαρύνει ο όρος που αποτυπώνεται στις διαθήκες των διαθετών περί καταβολής ενός επιπλέον μισθού στο τέλος κάθε έτους, σε κάθε υπάλληλο του ξενοδοχείου.

Η Προθεσμία για το Διαγωνισμό είναι 3 μήνες από την ανάρτηση της Προκήρυξης, για την προετοιμασία του Φακέλου, που θα περιέχει, μαζί με τα άλλα, την τεχνοοικονομική μελέτη με όλα τα απαιτούμενα των επισκευών, δομικά και αρχιτεκτονικά, στοιχεία. Και 15 ημέρες αργότερα θα πρέπει να κατατεθούν οι προσφορές, κάτι που σημαίνει ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023.