Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκαν δύο επενδύσεις, που αφορούν στη δημιουργία πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων στη Μύκονο.

Συγκεκριμένα, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων εντάχθηκε η «ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ Μ.Ι.Κ.Ε.» για την ίδρυση πεντάστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 22 διαμερισμάτων, 63 δωματίων και 126 κλινών στην Ελιά.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 10.677.247,80 ευρώ, το συνολικό ενισχυόμενο κόστος 10.486.078,48 ευρώ, ενώ στην επιχείρηση θα χορηγηθεί ενίσχυση με την μορφή επιχορήγησης ύψους 2.939.601,97 ευρώ.

Επιπρόσθετα, στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας εντάχθηκε το επενδυτικό σχέδιο της «BLUE IRIS Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και δυναμικότητας 94 δωματίων και 192 κλινών, στη θέση Καραπέτης της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος (και το συνολικό ενισχυόμενο) ανέρχεται στα 33.365.623,84 ευρώ. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ύψους 6.673.124,77 ευρώ.

Πηγή: Build