Σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων πρόκειται να μετατραπεί το διατηρητέο επί των οδών Πανεπιστημίου 53 και Σανταρόζα, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο διαχειρίζεται το ΕΚΠΑ και είναι σήμερα σε κακή κατάσταση.

Η Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση Αττικής ενέκρινε τους όρους της οικονομοτεχνικής μελέτης για την αξιοποίηση του ακινήτου, με βάση την οποία προβλέπεται μικτή χρήση, με ξενοδοχειακή επιχείρηση στους ορόφους και καταστήματα-γραφεία στον ημιώροφο, στο ισόγειο και το υπόγειο. Ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του ακινήτου έχει εκφράσει η Eastmed Capital Property 30, συνδεόμενη με τα ισραηλινά κεφάλαια πίσω από την αλυσίδα των Brown Hotels.

Όσον αφορά την επένδυση και τις απαιτούμενες επισκευές το ποσό των 6 εκατ. ευρώ και των 7 εκατ. ευρώ θα είναι το κατώτερο όριο του προϋπολογισμού για την περίπτωση του 4* και 5* ξενοδοχείου αντίστοιχα, μη συμπεριλαμβανομένου του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Το μηνιαίο μίσθωμα ξεκινά από 12.000 ευρώ και από 20.000 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου, για ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων αντίστοιχα. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου δε θα πρέπει να ξεπερνά τα τρία χρόνια, οπότε το μηνιαίο μίσθωμα θα είναι 5.000 ευρώ.