Δεκτή υπό όρους έκανε η επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου Κισσάμου τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Sani/Ikos για το πεντάστερο ξενοδοχείο του ομίλου στην Κρήτη. Η επιτροπή υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη προστασίας του υγροβιοτόπου που χωρίζει την ιδιοκτησία της εταιρείας. Πρόβαλε αιτήματα σχετικά με τον τρόπο υδροδότησης της επένδυσης και τον βιολογικό καθαρισμό, καθώς και για την παραχώρηση μέρους του οικοπέδου για τη δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου που θα συνδέει το ξενοδοχείο με την πύλη της Κισσάμου.

Η Ikos Kissamos, με επιστολή της προς τον δήμο Κισσάμου, αποδέχθηκε όλους τους περιβαλλοντικούς όρους που εισηγήθηκε η δημοτική αρχή και προέβη σε διευκρινίσεις, τονίζοντας πως αν και προβλέπεται η κατασκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού τριών επιπέδων και η επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού για άρδευση, ώστε να προκύπτει σοβαρή εξοικονόμηση της κατανάλωσης νερού, επειδή από τη διαβούλευση προέκυψε η επιθυμία του Δήμου για σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο παράλληλης σύνδεσης με αυτό.

Ως προς το αίτημα για τη δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου, η εταιρεία εξέφρασε την πρόθεσή της να κατασκευάσει την περίφραξη του οικοπέδου της προς τον δημοτικό δρόμο υποχωρώντας προς το οικόπεδό της, ώστε να αφεθεί το απαιτούμενο πλάτος για τη δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εφαρμοστεί από όλα τα παρακείμενα οικόπεδα μέχρι την πόλη της Κισσάμου. Τέλος όσον αφορά στο ζήτημα της υδροδότησης της μονάδος, μετά τη βεβαίωση του δήμου Κισσάμου για την επάρκεια νερού, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι θα αποστείλει υπεύθυνο μηχανολόγο μηχανικό ώστε να ευρεθεί ο τόπος υδροληψίας καθ’ υπόδειξη του δήμου.

Κατόπιν των διευκρινίσεων αυτών, το δημοτικό συμβούλιο Κισσάμου γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Με πληροφορίες από το Build