Ως τον Δεκέμβριο του 2033 παρατείνεται η σύμβαση παραχώρησης της δημοτικής ξενοδοχειακής μονάδας «ΕΓΝΑΤΙΑ» (νυν Αστέρας) στον Όμιλο Δασκαλαντωνάκη, μετά από αίτημα της εταιρείας και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία ξεκίνησε από το 2001, προβλέπονταν να λήξει μετά από 30 έτη, δηλαδή το 2031.

Ωστόσο, μέσα από τη δυνατότητα που δίνει η νομοθεσία, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που προκάλεσε ο COVID19, η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, παρατείνεται για δύο έτη από την ημερομηνία λήξης τους, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή.