Το πλάνο της επιχείρησης «Inspire History Concept Ξενοδοχειακή Α.Ε. υπό σύσταση εταιρεία» με δ.τ. «Inspire History Concept», έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Γ΄ κύκλος), το οποίο αναφέρεται στην δημιουργία ενός πολυτελούς ξενοδοχείου 5 αστέρων στην περιοχή Τσιφλίκι Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πλάνο προβλέπει τη δημιουργία 5άστερου καταλύματος το οποίο θα είναι δυναμικότητος 30 δωματίων/60 κλινών. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες του Υπουργείου, το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης βρίσκεται, στα 3.480.102,20 ευρώ ενώ το συνολικό ενισχυόμενο κόστος βρίσκεται στα 3.477.613,52 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης, χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης ύψους 1.106.823,26 ευρώ ενώ από την υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας οι οποίες ανέρχονται σε 21,33 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.