Με απόφασή της η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης του υπουργείου Τουρισμού ενέκρινε την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τη λειτουργική ενοποίηση δύο ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο ξενοδοχειακό κατάλυμα με διακριτικό τίτλο «GRAND HYATT ATHENS» 1.096 κλινών, κατηγορίας 5*, με χώρο στάθμευσης 266 σε οικόπεδο εμβαδού 6880,41 τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως επί της Λεωφ. Συγγρού 111 – 115 του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών με φορέα την “Συγγρού 115 Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ”.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, “Η Συγγρού 115 Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που αποτελεί μέρος του έργου, πρέπει προ της υλοποίησης και λειτουργίας της να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις”.