Το ξενοδοχείο Grand Hotel Palace εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία, η οποία προτρέπει για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αποτελείται από 4 Πυλώνες: την επιλογή χώρου με περιβαλλοντική πιστοποίηση, «πράσινες» επισιτιστικές επιλογές, υποστήριξη από «πράσινη» τεχνολογία και ενθάρρυνση για «πράσινη» μετακίνηση.

Το Grand Hotel Palace. Είναι πιστοποιημένο με το Green Key 2022 (από το 2016), βραβευμένο για τις δράσεις του ενώ συμμετέχει σε διάφορα σχετικά προγράμματα. Επιπλέον δημιουργεί ειδικά διαμορφωμένα ‘πράσινα μενού’ βασισμένα σε τοπικά, βιολογικά και εποχιακά προϊόντα, ενισχύοντας παράλληλα μικρότερες τοπικές επιχειρήσεις. Παρέχει τη δυνατότητα εκδηλώσεων στο The Garden στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου.

Φροντίζει για την ανακύκλωση των υλικών μετά το πέρας της εκδήλωσης, καθώς και για την αξιοποίηση του πλεονάζοντος φαγητού. Υποστηρίζει ‘πράσινη’ τεχνολογία η οποία συμβάλει στη σημαντική μείωση χρήσης χαρτιού και ενέργειας. Τέλος, το Grand Hotel Palace ενθαρρύνει για ΄πράσινη’ μετακίνηση και προτρέπει για χρήση του Shuttle Bus του ξενοδοχείου και εναλλακτικών μορφών μεταφοράς.