Με την επιστημονική συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ μέχρι το τέλος του 2023 θα έχει δημιουργηθεί ένα πράσινο «πρότυπο ξενοδοχείο» και ένας πλήρης οδηγός για τους ξενοδόχους που επιθυμούν να ακολουθήσουν τα βήματα της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας.

Μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην Παραλία Κατερίνης του Ομίλου Mediterranean Hotels έχει στόχο να μειώσει τα απορρίμματα που παράγει κατά 83% και να γίνει ενεργειακά αυτόνομη με τη χρήση ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, προχωρώντας σε δράσεις που θα περιορίσουν στο ελάχιστο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Το έργο πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και του διεθνούς προγράμματος Green Key στον τομέα προτάσεων βέλτιστων πρακτικών, ενώ την πιστοποίηση των πρακτικών που θα εφαρμοστούν έχει αναλάβει η TUV AUSTRIA HELLAS.