Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε πρόσφατα ένα επενδυτικό σχέδιο της «Σάνη Μον. ΑΕ», συνολικού επιλέξιμου κόστους 7,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης), Γεωργίου Εμμανουήλ, εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της γενικής επιχειρηματικότητας το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της ξενοδοχειακής μονάδας «Porto Sani» (ή Porto Sani Village), κατηγορίας πέντε αστέρων, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Η ενίσχυση που θα λάβει η εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 2.520.000 ευρώ, με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, ήτοι 35% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους.