Τρία μοναδικά εκπαιδευτικά events για το ξενοδοχειακό Revenue Management διοργανώνονται στην Κρήτη στις 7-9 Ιουνίου 2022, από τη Revitup.direct σε συνεργασία με την OTA Insight. Η δύναμη των δεδομένων θα παρουσιαστεί μέσα από τις διαδοχικές συζητήσεις, όπου θα εξεταστούν βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα για την ορθή χρήση και τον ρόλο τους στο σύγχρονο τουριστικό μάρκετινγκ.

Σκοπός είναι να ανακαλύψουμε μαζί τους τρόπους με τους οποίους οι ξενοδόχοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεών τους.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε Χανιά, Ηράκλειο & Ρέθυμνο. Για τη συμμετοχή απαιτείται προεγγραφή στα links που ακολουθούν: Χανιά (7/6) – πατήστε εδώ, Ηράκλειο (8/6) – πατήστε εδώ, Ρέθυμνο (9/6) – πατήστε εδώ.