Ένα ακόμα ακίνητο κοντά στην Ομόνοια,στο νούμερο 65-67 της Σωκράτους, ετοιμάζεται να αξιοποιήσει ο ΕΦΚΑ. Θα εκμισθωθεί για 30 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον, για χρήση ως ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων. Το κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε σε 30.000 ευρώ.

Ο επενδυτής υποχρεούται να διαθέσει κατ’ ελάχιστον 24 εκατ. ευρώ για συντήρηση και ανακαίνιση του κτιρίου.