Ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της www.e-publicrealestate.gr προκήρυξε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του Κάμπινγκ Φαναρίου Κομοτηνής, για 20 έτη από την υπογραφή της σύμβασης, και με δυνατότητα παράτασης για άλλα 10 έτη.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού ακινήτου, υποχρέωση την οποία θα αναλάβει ο ανάδοχος με δικές του δαπάνες.

Το προς εκμίσθωση ακίνητο αποτελείται από έκταση επιφανείας περίπου 60 στρεμμάτων με εγκαταστάσεις επιφάνειας 1.281,78 τμ. βρίσκεται σε μια εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς περιοχή, δίπλα στη λιμνοθάλασσα Ξηρολίμνη, και αποτελεί τον προορισμό χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο. Το κάμπινγκ απέχει μόλις μισή ώρα από την Κομοτηνή, μία ώρα από την Καβάλα και το αεροδρόμιό της και 2,5 ώρες από τη Θεσσαλονίκη. Το Κάμπινγκ λειτουργεί από την ΕΤΑΔ και διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας για 180 θέσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετεί περίπου 540 άτομα.

Σημειώνεται ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ΕΤΑΔ η πλήρης προσβασιμότητα του ακινήτου και των εγκαταστάσεων του Κάμπινγκ από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα.

Οι φάκελοι δικαιολογητικών μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ώρα 13:00, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες
για το ακίνητο και τον διαγωνισμό, εδώ.