Ακυρώνεται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η αδειοδότηση του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην περιοχή Κουμπάρα της Ίου, όπου ο επιχειρηματίας Άγγελος Μιχαλόπουλος σχεδίαζε τη δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος και κατοικιών, μια επένδυση ύψους 43 εκατ. ευρώ.

Το ΣτΕ ακυρώνει την έγκριση του του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) ως μη νόμιμη καθώς δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο χρήσεων γης στην περιοχή ούτε μελέτη φέρουσας ικανότητας του νησιού, «ιδίως ενόψει του χαρακτήρα της νήσου Ίου, ως ευαίσθητου οικοσυστήματος». Σημειωτέον ότι το ΣΤΚ είχε εγκριθεί με κυβερνητική απόφαση τον Αύγουστο του 2014 ενώ δεύτερη κυβερνητική απόφαση τον Δεκέμβριο του 2015 παραχωρούσε αιγιαλό και θαλάσσιο χώρο.

Το ΣτΕ, με την απόφαση 1037/2022, σημειώνει επιπλέον ότι τα σχέδια χρήσεων γης πρέπει να είναι συμβατά με τον υπερκείμενο σχεδιασμό, ο οποίος στην περίπτωση της Ίου είναι το Περιφερειακό Πλαίσιο Νοτίου Αιγαίου (ΠΠΝΑ). Σύμφωνα με το ΠΠΝΑ, οι οικονομικές δραστηριότητες στα νησιά πρέπει να είναι ισορροπημένες και να μην υπάρχει μονόπλευρη εξάρτηση από τον τουρισμό. Πρέπει επιπλέον η τουριστική δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα εντός οριοθετημένων περιοχών, και να συντάσσονται μελέτες χωρητικότητας που να λαμβάνουν υπόψη την κλίμακα της κάθε περιοχής, τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους, τις υποδομές, κλπ. Να σημειωθεί πως οι κάτοικοι του νησιού αναφέρουν ότι οι εκτάσεις που έχει συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια ο κ. Μιχαλόπουλος αντιστοιχούν στο 30% των συνολικών εκτάσεων του νησιού.

Η απόφαση του ΣτΕ έχει κι ένα δεύτερο σκέλος: Η αίτηση ακύρωσης της άδειας στο ΣτΕ από κατοίκους και σωματεία είχε γίνει μετά από το χρονικό διάστημα των λίγων μηνών που ορίζει ο νόμος. Το ΣτΕ έκρινε όμως ότι τα στοιχεία της άδειας δεν είχαν δημοσιοποιηθεί επαρκώς κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης. Το ΣτΕ είχε μάλιστα απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔ) για το ζήτημα αυτό, και το ΕΔ είχε εκφράσει την ίδια άποψη.

Η απόφαση του ΣτΕ επιβάλλει ότι η δημόσια διαβούλευση για περιβαλλοντικά ζητήματα στο μέλλον θα πρέπει να γίνεται με τρόπο διαφανή και με ουσιαστική πρόσκληση συμμετοχής στα εμπλεκόμενα μέρη.

Κι άλλες επενδύσεις στην Ιο από το ζεύγος Μιχαλόπουλου
Εδώ και 15 χρόνια ο επιχειρηματίας Άγγελος Μιχαλόπουλος, πρώην χρηματιστής στη Wall Street και η σύζυγός του Βασιλική Πετρίδου, με οικογενειακή παράδοση στον τομέα πολυτελών υποδημάτων, επενδύουν συστηματικά στην Ίο και ήδη αναπτύσσουν δραστηριότητα στον ξενοδοχειακό και τον τομέα της εστίασης.

Εκτός από την επένδυση στην περιοχή Κουμπαρά που ακύρωσε το ΣτΕ η εταιρεία σχεδιάζει κι άλλες επενδύσεις όπως: Ανέγερση μπουτίκ hotel 5 αστέρων και παραθεριστικών κατοικιών στην περιοχή Πικρή Νερό, της Ίου, από την εταιρεία Νερό ΑΕ, με κόστος επένδυσης 45 εκατ. ευρώ και δύο σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή Παπάς, Λουκάς, Μανούσου, Πέτη, Χαμουχάδες στην Ίο, από την εταιρεία Lucas AE, με κόστος επένδυσης 77 εκατ. ευρώ.