Την τελευταία 5ετία (2017 – 2022) άνοιξαν στην Αθήνα 71 νέα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της 3ης τριμηνιαίας έρευνας της GBR Consulting που εκπονείται για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ.
Αυτά τα νέα ξενοδοχεία αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου των ξενοδοχείων και το 14% του συνόλου των δωματίων ξενοδοχείων. Επίσης, το 83% των νέων ξενοδοχείων βρίσκεται στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

Τα διεθνή brands
Όσον αφορά την παρουσία διεθνών ξενοδοχειακών brands στην Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR Consulting, το 8% των ξενοδοχείων και το 20% των δωματίων, δηλαδή 1 στα 5 δωμάτια ξενοδοχείων, φέρει διεθνές brand. Την περίοδο 2017 – αρχές 2022 εισήχθησαν στην αθηναϊκή αγορά 2.002 δωμάτια με διεθνή brands: 841 νέα δωμάτια και 1.161 δωμάτια «rebranded». Περίπου το 52% αυτών των δωματίων είναι κατηγορίας 5*, το 26% 4*, το 14% 3*, το 2% 2* και το 5% είναι εγγεγραμμένο στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, αλλά χωρίς κατηγορία αστέρων.

Τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής
Τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής στην Αθήνα αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου των ξενοδοχείων και το 6% του συνόλου των δωματίων ξενοδοχείων. Όλες οι μονάδες είναι κατηγορίας 1* και 2*.

Ελλείψεις εργατικού δυναμικού
Σύμφωνα με τα στοιχεία από ΙΤΕΠ και ΙΝΣΕΤΕ, για το 3ο τρίμηνο του 2021, η έλλειψη προσωπικού στα κύρια τμήματα των ξενοδοχείων κυμαίνεται μεταξύ 21% -24%. Το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στο τμήμα F&B. Στην Αθήνα η εικόνα είναι κάπως καλύτερη με τα κύρια τμήματα να έχουν έλλειψη προσωπικού μεταξύ 15% – 16%.