Στις 31 Αυγούστου θα είμαστε πίσω, ανανεωμένοι και γεμάτοι από τις εμπειρίες που εσείς ετοιμάζετε με τόση φροντίδα, για να συνεχίσουμε κάθε πρωί να σας δίνουμε την έγκυρη ενημέρωση που χρειάζεστε!