Η Περιφέρεια Κρήτης για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο σε εργαζομένους στον τουρισμό, σχετικά με την τήρηση των μέτρων προστασίας από την COVID-19, τον SARS_COV-2 κι άλλους υγειονομικούς κινδύνους. Ο φετινός κύκλος, εκτός από την κάλυψη της κείμενης Νομοθεσίας, ΦΕΚ 2134Β – 30.4.2022, εστιάζει στην εκπαίδευση του προσωπικού για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με τις υπηρεσίες και τα τμήματα μιας τουριστικής επιχείρησης.

Η εκπαίδευση αφορά: Τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού με όλες τις επιστημονικές εξελίξεις, τις διαδικασίες ενημέρωσης των υπευθύνων του καταλύματος και των πελατών, τις μεθόδους και την επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών, τη διαχείριση σε περίπτωση κρούσματος στο προσωπικό, τις μεθόδους και τις πρακτικές για τον καθαρισμό και την απολύμανση εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα, σε κάθε σημείο του καταλύματος, υποδοχή, εστίαση, Κουζίνα, Κολυμβητικές δεξαμενές & συντήρηση, την τήρηση βασικών μέτρων διασποράς της COVID-19, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων για το συντονιστή ορίζεται η 1η Ιουνίου 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση εγγραφής και θα ενημερωθούν σχετικά με τις ώρες και τους τομείς εδώ.